Nếu bạn không giải quyết với họ

Nếu bạn không giải quyết với họ
91porn
2024-04-13 11:07:46
0
0
0
Nếu bạn không giải quyết với họ, họ có thể đưa ra những yêu cầu vô lý và sau đó cởi bỏ quần áo của bạn. Một số khách hàng không biết rằng những chính sách này áp dụng cho quần áo của họ hoặc họ nên giữ chúng bên trong. Điều này có thể dẫn đến tổn hại nghiêm trọng về thể chất,

Nếu bạn để họ giải quyết nó Họ sẽ bắt bạn phải xin lỗi vì những yêu cầu vô lý của họ